Tavaszi félév

Egyszikű:

Ismertesd egy pázsitfű füzérkéjének szerkezetét.

A füvek virágzatának alapegysége a füzérke.

Általában két pelyva határolja. Az egyes virágokhoz egy külső és egy belső toklász tartozik, ezek között találhatók a lepelserték, három porzó és a felső állású magház.

Kétszikű 1.

Milyen különbségek vannak a habszegfűfélék és a lúdhúrfélék virága között?

  habszegfűfélék  lúdhúrfélék
szirom általában színes és nagy általában kicsi és fehér, gyakran mélyen kéthasábú
csésze forrt szabad

Kétszikű 2.

Milyen terméstípusok fordulnak elő az alábbi családok hazai fajainál (gondoljatok az ide tartozó fásszárú fajokra is) ?

pillangósok rózsafélék érdeslevelűek mályvafélék keresztesvirágúak

hüvely

aszmag, tüsző, csonthéjas, áltermés makkocska tok, papsajt, makkocska becő, becőke

Kétszikű 3.

Milyen különbségek vannak a fészkeseken belül a csövesvirágúak és a nyelvesvirágúak csoportja között?

  csövesvirágúak  nyelvesvirágúak
virágzat csöves virágok vannak, a szélén általában nyelves virágok is csak nyelves virágok vannak
tejnedv nincs van

Őszi félév

Fa-cserje:

Nevezz meg három-három szórt (vagy váltakozó) és átellenes (vagy keresztben átellenes) levélállású fás nemzetséget!

szórt vagy váltakozó átellenes vagy keresztben átellenes

tölgy

hárs

fűz

kőris

bodza

juhar

A táblázatban szereplő nemzetségek példák, más helyes válasz is elfogadható, de nem szerepelhet egyetlen hibás választás sem.

 

Gomba

 

Mi jellemző a gyilkos galócára?

 

gallér bocskor pöttyök a kalapon kalap színe lemezek színe íze mérgezősége
van van nincsenek zöldesbarna fehér halálos

 

 

Haraszt-nyitvatermő

 

Milyen a fotoszintetizáló meddő és a (spóra)termő hajtás fejlődésének viszonya a hazai zsurlók esetében? A megadott három fajhoz válassz hozzáillő típust!

 

mezei zsurló

 tavasszal termő hajtás fejlődik, elpusztul, majd nyárra meddő hajtás nő ki

erdei zsurló

 tavasszal termő hajtás fejlődik, majd kizöldül és meddő hajtássá alakul, a termő hajtásrész leszárad

mocsári zsurló

 a meddő hajtás tetején nyáron termő hajtásrész jelenik meg.