Hahn István oktatói honlapja

Tanszéki telefon városból: 372-2500/1710, épületből bármelyik tanszékbejárattól: 1710.

Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos információk:

Növényrendszertan gyakorlat (BSc)

Növényrendszertan terepgyakorlat  (BSc)

Szünbotanikai vizsgáló módszerek (BSc)

Kutatásmódszertan (MSc)

Terepi módszerek a növényökológiában és cönológiában

Növényökológia (környezettan BSc)

Ökológiai gyakorlatok (környezettan BSc)

Környezeti mintavételezés (környezettudományi kredites)

A biomonitorozás módszerei (MSc)

A botanikai mintavétel elmélete és gyakorlata (PhD)

A vegetációtérképezés és a biomonitoring módszertana (PhD)

Tájökológia (környezettan MSc)

 

Ugrás a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék honlapjára.

Email: istvan@hahn.hu.

Mint vonattal bejáró, vasutas- vagy bármely olyan sztrájk alatt, ami az egyetemre történő bejutásomat nehezíti, tanszéki előfordulásom esetleges
 (default = nem leszek a tanszéken). Ilyen esetekben a fenti email címen lehet velem kapcsolatba lépni, vagy a tanszéki irodában (8087-es mellék, vagy városból 381-2187) érdeklődni.