Az általam tartott gyakorlatokon beadható herbáriummal kapcsolatos tudnivalók

A herbáriumkészítés célja hogy valós szakmai munkáért a félév során plusz pontokat lehessen szerezni. A herbáriumokon olyan növény/gomba részeknek kell szerepelni, ami alapján elvárható, hogy egy másik hallgató is felismerje faj, vagy ha az adott taxon a beszámolólistán nemzetség szinten szerepel csak, akkor nemzetség szinten. A herbárium készülhet hagyományos módon, azaz lepréselt növényi részekből, fényképekből illetve rajzolhatók is – bármelyik egy taxonra vonatkozó példányát nevezzük itt tételnek. Mindegyikre vonatkoznak az alábbiak:

o    Egy tételen az alábbi információknak kell szerepelni: a faj magyar és latin neve, a beszámolólistán szereplő legpontosabb rendszertani besorolása (nemzetségnév nem kell, hiszen az benne van a latin névben, ha van családnév akkor az igen, rend neve csak akkor ha nincs családnév), a gyűjtés vagy fényképezés helye (település vagy településrész, illetve élőhely) és ideje. Gombáknál rendszertani besorolás nem kell, helyette az ehetőséget kell feltüntetni.

o    A herbáriumnak 30 tételben 30 taxont kell tartalmaznia. Ha mind a 30 helyes információkat tartalmaz akkor 25 pontot ér, ha hiba van benne újragondolásra visszaadom, de nem adok információt sem arról hogy melyek a hibásak, sem arról hogy hány hibás tétel van benne. Pótlapok nem helyezhetők el, a benyújtónak magának kell kiválasztania azt a 30 tételt, amit értékelésre bead.

o    A beadható taxonok köre az adott félév tananyaga - de nem csak listás fajokat lehet választani. A 30 taxon közül legfeljebb 3 lehet dísz- vagy haszonnövény, a többinek Magyarországon a szabad természetben is előforduló őshonos vagy meghonosodott taxonnak kell lenni. Az ültetett növények felismerése egyes esetekben gyerekjáték lenne, más esetekben viszont dísznövény-kertészeti ismeretek lennének szükségesek az azonosításhoz és a leellenőrzéshez egyaránt.

o     A herbárium leadásának végső határideje a félév végére meghirdetett utolsó beszámoló időpontja (érdemesebb előbb leadni az esetleges újragondolások miatt - szoktak ilyenek lenni).

 

Egy hagyományos, préselt herbárium formai követelményei (csak a tavaszi félévben készíthető, az adott félév anyagából):

 

A gyakorlaton beadandó szokványos herbáriumi lapméret A/4-es. Ennél lehet nagyobb is, de általában egy A/4-es lapra felfér a növénynek akkora része ami alapján egyértelműen azonosítható. A felragasztott növényeknek elegendően laposnak kell lenni. Ez bekorlátozza azt az ágvastagságot és termésméretet ami még herbáriumi lapon szerepeltethető. Gyertyán, juhar, kőris termése még "belefér", tölgy, gesztenye, stb. már nem. A levelek teljes kilapulására és kiszáradására legalább egy hetet kell szánni. A fóliatasakba helyezett (ez nem előírás) herbáriumi lapok még száraznak tűnő állapotukban is penészedésre hajlamosak - és megpenészedve nem elfogadhatóak. A herbáriumi lapra cellux-szal célszerű az anyagot felragasztani, ügyelve arra hogy a faji azonosításhoz szükséges bélyegek láthatóak legyenek - egyes csoportok levélfonáka informatívabb mint a felszíni oldala (pl. som, hárs). A növénygyűjtés és a herbáriumkészítés technikájához hasznos tanácsok olvashatók a taxon2-on. A lapra legalább teljes levél helyezendő, összetett levelek esetén egyetlen levélke felragasztása általában nem hordoz elegendő információt a felismeréshez. Ha a levél vagy hajtás nem fér el a lapon, a méretarány feltüntetésével. Hasonlóképpen, ha a faj felismeréséhez termés, növekedési forma, hagyma, gumó, stb. lenne szükséges, azt is kiegészítő rajzként fel lehet tüntetni.

 

Egy fotóherbárium formai követelményei (csak a tavaszi félévben készíthető, az adott félév anyagából):

 

Egy tétel állhat összemontírozott képekből, ha szükséges (pl. nyírfa kérge és levele egy képpé összedolgozva, gomba kalaptető és termőréteg felől fényképezve). A képeken az ábrázolásra szánt objektumnak kell élesnek lenni, nem a háttérnek. A képeken látszani kell valami olyan egyedi tárgynak, ami arra utal, hogy saját készítésű képről van szó. Ennek hiányában az eredeti képfájl headerjében levő információk helyettesíthetik ezt. A herbárium formátuma lehet: ppt - ahol a képek mellett van a taxonra vonatkozó szükséges információ, vagy ebből készített pdf. Fotóherbáriumot neten is el lehet juttatni, a fájlnévben legyen benne a készítő neve.

Mivel egy fotó elkészítése technikailag egyszerű, egy helyesen azonosított taxonokat bemutató fotóherbárium elkészítésének elvileg legegyszerűbb módja az őszi félévben, ha a terepgyakorlaton a gyakorlatvezetők által bemutatott „terítékből” lefényképezik az ott megnevezett taxonokat, és ezeket (is) felhasználják beadott herbáriumban. Ez a módszer viszont ellentétes a herbáriumkészítés és annak pluszpontokkal történő honorálásának eredeti célkitűzésével – miszerint a beadó hallgató önálló, érdemi szakmai tevékenységét jutalmazza. Ezért – bár nincs kizárva, hogy ritkábban előkerülő taxonokból terepgyakorlati bemutatón készült képek is szerepeljenek – a teljesen vagy többségében ilyen képekből álló herbárium nem elfogadható még abban az esetben sem, ha egyébként a többi feltételnek maradéktalanul megfelel.

 

Rajzolt herbárium

 

Elfogadok rajzolt herbáriumot is. Ez nem lehet egy olyan egyszerű vonalrajz mint a tanulási segédletek között levő levélrajzok, hiszen egy ilyen egyszerű választással 10-30 másodperc alatt elkészíthető lenne. A rajznak meggyőzőnek és szépnek (de nem elvártan művészi igényűnek) kell lenni - azaz mutassa a taxon felismerési bélyegeit, és azt is hogy elkészítésére elvárt energiát fordított a készítője. Célszerű szerepeltetni pl. egy fa esetén egy leveles hajtást, termést, esetleg virágot/virágzatot is. A kép lehet színes, is, de fekete-fehér ceruzarajz is, ha elegendően jól ábrázolja a bemutatott taxont.

 

Példák elfogadott, kifejezetten igényesen elkészített és mintának ajánlott növényrajzokra:

 

Vissza