Hahn István publikációs jegyzéke

Közlemények:

Hahn I.1980. A faj-egyed diverzitás becslésének néhány mintavételi problémája I.rész. Bot.Közlem.67: 59-65
Hahn I.1982. A faj-egyed diverzitás becslésének néhány mintavételi problémája. II.rész. Bot.Közlem.1-2: 59-70
Hahn I.1984. A mintavétel hatása az interspecifikus asszociáció mérésében. Abstacta Botanica 8:35-42
Hahn I.1985. A homoki kikerics egyedfejlődése. In:Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban 1975-1984 (szerk. Dr.Tóth Károly) p. 159-161
Simon, T., Szabó, M., Draskovits, R., Hahn, I., Gergely, A. 1993. Ecological and phytosociological changes in the willow woods of Szigetköz, NW Hungary, in the past 60 years. Abstracta Botanica Vol. 17: 179-186
Hahn I., Standovár T. 1994. Az erdőrezervátumokban végzendő botanikai kutatásokról. Környezet és fejlődés V/2: 43-45
Sasvári, L., Csörgő, T. , Hahn, I. 1995: Bird nest predation and breeding density in primordial and man-made habitats. Folia Zoologica 44 (4): 305-314.
Kovács-Láng, E., Jabbour, A. , Hahn, I.: Effects of limiting enviromental factors on the photosynthetic activity of some grass species under field conditions. Acta Botanica 39(3-4) 1995. 303-320.
Jabbour, A. , Kalapos, T., Hahn, I., Kovács-Láng, E. 1996: Field water relations of three sand steppe species. Abstracta Botanica Vol. 20 (1): 37-46.
Kovács-Láng, E., Kalapos, T., Németh L., Hahn, I.1996: Enviromental constraints on the photosynthetic productivity of dominant grass species of loess grasslands in Hungary. Proceeding of Grassland and Land use systems 16th EGF Meeting p. 765-770
Hahn I., Szabó M., Simon, T., Draskovits, R., Gergely, A., Molnár, E. 1997: Vegetation succession in the exposed Denube bed. In: Studies on the enviromental state of the Szigetköz after the difersion of the Danube (ed.: Láng I.) p. 75-82. MTA, Budapest ISBN 963 508 016 6
Szabó, M., Simon, T., Hahn, I., Gergely, A., Draskovits, R..1997: Changes in the natural vegetation of the Szigetköz folloving the Danube diversion. In: Studies on the enviromental state of the Szigetköz after the difersion of the Danube (ed.: Láng I.) p. 61-74. MTA, Budapest ISBN 963 508 016 6
Kovács-Láng, E., Gy. Kröel-Dulay, M. Kertész, J. Mika, T. Rédei, K. Rajkai, I. Hahn, and S. Bartha. 1998. Homokpusztagyepek mintázatának változása egy szemiariditási grádiens mentén. In: Dunkel Z. (ed.): Az éghajlatváltozás és következményei. OMSZ, Budapest p. 137-146
Mátrai, K., Altbäcker, V., Hahn, I. 1998:Seasonal diet of rabbits and their browsing effect on juniper in Bugac Juniper Forest (Hungary). Acta Theriologica 43: 107-112.
Kovács-Láng, E., A. A. Jabbour, I. Hahn, and T. Kalapos. 1998. Effects of environmental factors on the CO2 fixation in three grass species of a sandy grassland under field conditions. Acta Botanica Hungarica 39 (3-4):  303-320.
Hahn I., Gergely, A., Draskovits, R., Simon, T., Szabó, M., Barabás S. 1999: Vegetáció-ökológiai kutatások a Szigetközben. In: A Szigetköz környezeti állapotáról (ed: Láng I.) p 163-172 MTA, Budapest ISBN 963 03 9932 6
Gergely, A., Hahn I., Draskovits, R., Simon, T., Szabó, M., Barabás S. 1999: Mederszukcessziós és nádas vizsgálatok a Szigetközben. In: A Szigetköz környezeti állapotáról (ed: Láng I.) p. 163-172 MTA, Budapest ISBN 963 03 9932 6
Sasvári, L., Hegyi Z., Hahn I. 1999: Reproductive performance of white stork Cicinia ciconia breeding at low and high densities. Folia Zool. 48(2): 113-121.
Istvánovits V., Hahn I., Somlyódi L. 2000: A jövő vízgazdálkodása: kihívás a mérnök és az ökológus számára. Magyar Tudomány 2000/10: 1202-1210.
Kovács-Láng, E., Kröel-Dulay Gy., Kertész M., Fekete G., Bartha S., Mika J., Dobi-Wantuch I., Rédei T., Rajkai K., Hahn I. 2000: Changes in the composition of sand grasslands along a climatic gradient in Hungary and implications for climate change. Phytocoenologia 30 (3-4): 385-407.
Sasvári, L., Hegyi Z., Csörgő, T., Hahn I. 2000: Age-dependent diet change, parental care and reproductive cost in tawny owls Strix aluco. Acta Oecologica 21: 267-275
Gergely, A., Hahn, I., Mészáros-Draskovits, R., Simon, T., Szabó, M., Barabás, S. 2001: Vegetation succession in a newly exposed Danube Riverbed. Applied Vegetation Science 4: 35-40.
Kertész, M., B. Lhotsky, and I. Hahn. 2001: Detection of fine-scale relationships between species composition and biomass in grassland. Community Ecology 2: 221-230.
Hahn, I., I. Scheuring 2003: The effect of measurement scales on estimating vegetation cover: a computer experiment. Community Ecology 4(1): 29-33.
Katona, K., Bíró, Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker, V. 2003: A mezeinyúl tér-időbeli előfordulása Bugacon: egy hosszútávú ökológiai vizsgálat az üreginyúl kipusztulásának időszakában. Vadbiológia 10: 74-82.
Katona, K., Bíró, Zs., Hahn I., Kertész M., Altbäcker, V. 2004: Competition between European hare and European rabbit in a lowland area, Hungary: a long-term ecological study in the period of rabbit extinction. Folia Zoologica 53(3): 255-268.
Hahn I., Gergely A., Barabás S. 2007: A szigetközi élőhelyek növényzetének változásai a Duna elterelése óta. Természetvédelmi Közlemények 13: 259-268.
Lájer, K., Z. Botta-Dukát, J. Csiky, F. Horváth, F. Szmorád, K. Dobolyi, I. Hahn, J. A. Kovács, T. Rédei 2007: Hungarian phytisociological database (Coenodatref): sampling methodology, nomenclature and its actual stage. Annali di Botanica VII, 27-40.
Hahn I., Gergely A., Barabás S. (2011): Changes in the active floodplain vegetation of the Szigetköz. Ann. Bot. 2011, 1: 1–8
S. Bartha, G. Campetella, M. Kertesz, I. Hahn, Gy. Kroel-Dulay, T. Redei, A. Kun, K. Viragh, G. Fekete, E. Kovacs-Lang (2011): Beta diversity and community differentiation in dry perennial sand grasslands Ann. Bot. 2011, 1: 9–18
Gubányi A., Wohlfart R., Ficsor J., Gergely A., Hahn I., Krámer T., Ronkay L., Mohácsiné Simon G., Scharek P. (2012): Élőhely-szimulációs modell a szigetközi hullámtér tájrehabilitációs megoldásaira. Természetvédelmi Közlemények 18, in press.
Farkas Á, Molnár R., Morschhauser T., Hahn I. (2012): Variation in nectar volume and sugar concentration of Allium ursinum L. ssp. ucrainicum in three habitats. The Scientific World Journal, Volume 2012, Article ID 138579, 7 pages doi:10.1100/2012/138579

Ónodi G., Altbäcker V., Aszalós R., Botta-Dukát Z., Hahn I., Kertész M. (2014): Long-term weather sensitivity of open sand grasslands of the Kiskunság Sand Ridge forest-steppe mosaic after wildfires (link is external) Community Ecology 15 (1): 121-129.

 


 Könyvfejezetek, könyvrészletek:

Címszavak az Akadémiai Nagylexikonba A-C-ig rendszertan, ökológia, cönológia tárgykörben 1993-1994
Hahn I. 1995. Gombák In: Pannon Enciklopédia-Magyarország növényvilága p. 92-99.
Hahn, I., Szabó, M. 1996. Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének botanikai kutatásai a KNP-ben. In: 20 éves a Kiskunsági Nemzeti Parkban 1975-1995 (szerk. Dr.Tóth Károly) 146-159.
Hahn, I. et al.1997. Növénytársulások, társuláskomplexek és élőhelymozaikok. In: Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer III. (szerk. Kovácsné Láng Edit és Török Katalin) MTA ÖBKI, Vácrátót
Hahn, I. et al.1997. Növényfajok. In: Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer IV. (szerk. Török Katalin) MTA ÖBKI, Vácrátót
Hahn I. 1999. Investigations on the root system in open sand grasslands. In: Long term ecological research in the Kiskunság, Hungary. p. 34-35. MTA ÖBKI, Vácrátót ISBN 963 03 7508 7
Hahn, I. et al.1999. Élőhely-térképezés. In: Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer XI. (szerk. Kun András és Molnár Zsolt) Scientia Kiadó, Budapest
Hahn I. 1999. Investigations on the root system in open sand grasslands in: Kovács-Láng E. (ed.) Long term ecological research in the Kiskunság, Hungary p. 34-35. MTA ÖBKI, Vácrátót
Hahn I. 2001. Nyílt homoki gyepben élő fajok aktív gyökérzónájának vizsgálata. In: Borhidi A., Botta-Dukát Z. (szerk.) Ökológia az ezredfordulón. p.165-166. MTA Budapest
Standovár T., I. Hahn 2002. Növényzetvizsgálatok. In: Horváth F., A. Borhidi  (szerk.) A hazai erdőrezervátum kutatás. p. 174-181. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest
Hahn I. 2006. A hosszú távú biológiai monitoring módszertani problémái. In: Kalapos T. (szerk.) Jelez a flóra és a vegetáció. p. 117-128. Scientia Kiadó, Budapest
Kalapos T., Czárán T., Pásztor E., Magyar G., Hahn I. (2007) A populációk növekedőképessége. In: Ökológia (szerk. Pásztor E. és Oborny B.), Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 22-44.
Mihók B., Standovár T., Oborny B., Hahn I., Kertész M., Scheuring I. és Botta-Dukát Z. (2007) A fajgazdagság. In: Ökológia (szerk. Pásztor E. és Oborny B.), Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 227-244.
Hahn, I. (2008). Gyökérzetvizsgálatok bugaci nyílt homoki gyepben. In: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. (szerk. Kröel-Dukai Gy, Kalapos T. és Mojzes A.), MTA ÖBKI, Vácrátót, 125-134.

Tanulmányok, szakmai jelentések:

Szabó, M., Hahn, I. 1992. A Szigetköz botanikai szempontból védelemre érdemes területei. Tanulmány, kézirat
Szabó, M., Hahn, I. 1993 A Szigetköz botanikai kutatásának eredményei és feladatai. Tanulmány, kézirat
Simon, T., Szabó, M., Hahn,I., Sasvári, L. 1993. Felső-Duna környezeti állapotértékelés. 1986-1992. Tanulmány, kézirat pp. 54
Gergely, A., Hahn, I., Szabó, M. 1993. A bugaci Ősborókás botanikai állapotértékelése. Tanulmány, kézirat
Szabó,M. I.Hahn, 1993. SZIGETKÖZ. Környezettudományi kutatások. Környezeti állapot, ökológiai követelmények. Élohelyek és éloviláguk./in Hungarian/ Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. p: 63-75.
Hahn I., Standovár T. 1993. Botanikai megfigyelési és mintavételi terv az erdőrezervátumokban végzendő kutatásokhoz. ERTI Tanulmány, kézirat pp 15
Simon, T. R. Draskovits, A. Gergely, I. Hahn, M.Szabó 1993-1994: A Szigetköz biológiai megfigyelorendszere: Botanikai monitoring
Szabó, M., Hahn I. 1994. Annotált bibliográfia a Szigetközzel kapcsolatos botanikai témájú kutatásokról. Tanulmány, kézirat
Szabó, M., Hahn I. 1994:  Annotated references to the Bos (Gabcikovo)-Nagymaros Danube Barrage system project. /botany, vegetation, ecology/ Hungarian Acadeny of Sciences, Budapest. pp.145.
Hahn, I. 1994. Jelentés a "Komplex ökológiai kutatás és biomonitoring a Kiskunsági nemzeti Park tűz által sújtott bócsai ősborókásában" című program 1994-es botanikai munkáiról. Tanulmány, Kézirat pp 17
Szabó M., Hahn I. 1996: A Szigetközi botanikai monitoring vizsgálatok összefoglaló értékelése 1987 és 1992 között Kézirat
Hahn I. 1998-2000: Duna-Tisza-köze vegetációtérképezési program 4 területének (Szentendrei-sziget, Apaj, Kunbaja, Fót) térképezése, értékelése Kézirat
Hahn I. 2001: Botanikai szakvélemény a tervezett M6 autópálya nyomvonaláról Kézirat
Hahn I. 2001: Kezelési terv a Garancsi-tó természetvédelmi területre
Hahn I. 2003: A biológiai sokféleséget meghatározó vízigény terresztris élőhelyeken.
In: Berczik Á., Guti G. (eds.): A Szigetköz ökológiai vízigényének meghatározása, különös tekintettel a szlovák-magyar tárgyalások folytatására.

Poszterösszefoglalók, előadáskivonatok:

Hahn, I. 1988: Mintavételi eljárások számítógépes tesztelése valós növényzeti adatokon. In: I. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.66
Szabó,M., I.Hahn, A.Gergely, V.Altbäcker  1991. Legelés hatása homoki gyepek mintázatára. In: II. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.138.
Hahn I. 1991: Diverzitásbecslés A-D értékekből In: II. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói
Szabó, M., I.Hahn, A.Gergely, V.Altbäcker  1991. The effect of grazing on the pattern of sandy grassland. in: Horváth,F.(ed.): Proc. 34th IAVS Symposium on Vegetation Dynamics. p.114.
Altbäcker,V.,Gergely,A. Hahn,I., Szabó,M. 1994: Legelés kizárásának hatása homoki gyepekre. In: III. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.5.Hahn I. 1994: Gyökérvizsgálatok bugaci nyílt homoki gyepekben. In: III. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.63.
Szabó,M. et al. 1995. Plant succession studies in the Danube river bed at Dunaremete, in Szigetköz. European Ecological Congress /EURECO/, Budapest. /submitted/
Szabó, M., Simon T. Hahn I. 1996: A botanikai monitoring újabb eredményei. MTA III.20-i előadásainak összefoglalói pp 3-34.
Gergely, A., Hahn I, Szabó M. 1996: Mederszukcessziós vizsgálatok Dunaremeténél. MTA III.20-i előadásainak összefoglalói p 37-38.
Gergely, A., Hahn I, Szabó M., Simon T,. Draskovits R. 1996: Mederszukcessziós vizsgálatok Dunaremeténél. XXII. Biológus Vándorgyűlés előadáskivonatai
Draskovits R., Gergely, A., Szabó M., Simon T,. Hahn I. 1996: A szigetközi keményfaligetek állapotváltozása. XXII. Biológus Vándorgyűlés előadáskivonatai
Hahn I., Szabó M., Gergely, A., Molnár E. 1996: A növényzet erdőtűz utáni regenerációjának vizsgálata Bócsán. XXII. Biológus Vándorgyűlés előadáskivonatai
Fodor L., Hahn I. 2000: Talaj-növény kapcsolatok a szigetközi gát vegetációjában. V. Aktuális flóra és vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferencia összefoglalói. p.97.
Hahn I. 2000: Hosszú távú terepi helymegjelölés. Acta biologica debrecina - supplementum oecologica hungarica 11/1., p. 229.
Hahn I., Simon T., Draskovits R., Szabó M., Gergely A., Barabás S. 2000: A szigetközi botanikai monitorozás tapasztalatai. Acta biologica debrecina - supplementum oecologica hungarica, 11/1. p. 66.
Sipos K., Padisák J., Hahn I. 2000: Hínárvegetáció vizsgálatok a Keszthelyi-öbölben. Hidrológiai közlöny 80/5-6, p. 345-347.
Gergely A., Hahn I., Barabás S., Mészárosné Draskovits R., Simon T. 2000: A növényzet szukcessziója a Duna kiszáradt medrében. Acta biologica debrecina - supplementum oecologica hungarica, 11/1., p. 224.
Fodor, L., Hahn, I. (2000): Cönológiai adatok az árvízvédelmi gát növényzetéhez a Szigetközben, V. Magyar Ökológus Kongresszus, Debrecen, Abstract: in: Acta Biol. Debr. Oecol. Hung., Fasc. 11/1
Gergely A., Hahn I. 2003: A nádas állományok szárhosszúságának vizsgálata a Szigetközben. In: 6. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.102.
Hahn I. 2003: A szárazföldi növényzet változásai a Duna elterelése óta. In: A szigetközi környezeti monitoring eredményei konferencia előadás-összefoglalói p. 37-38.
Hahn I., Scheuring I. 2003: A borításbecslés hibájának számítógépes tesztelése. In: 6. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.105.
Kertész M., Lhotskz B., Hahn I. 2003: Finomskálájú kompozíció-biomassza összefüggések nyílt gyepben. In: 6. Magyar Ökológus Kongresszus poszterösszefoglalói p.145.
Hahn I. 2004: A szigetközi botanikai monitoring 2003-as eredményei és a növényzet változásai a Duna elterelése óta. In: MTA Szigetköz Munkacsoport előadás-összefoglalói p. 37-38.
Hahn I. 2004: A szigetközi erdőállományok változásai a Duna elterelésének hatására. In: I. Magyar Tájökológiai Konferencia poszter-összefoglalói p.49.
Hahn I., Seregélyes T., S, Csomós Á. 2005: A Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület növényzete és fenntartásának lehetőségei.  IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium előadás-összefoglalói. 285-287.
Hahn I., Barabás S., Gergely A., Mészárosné Draskovits R., Simon T. 2005:A botanikai monitoring 2004-es eredményei és a növényzet változásai a Duna elterelése óta. In: A szigetközi környezeti monitoring eredményei konferencia előadás-összefoglalói p. 15-16.
Hahn I,, Gergely A., Barabás S. 2005: A szigetközi vizes élőhelyek növényzetének változásai a Duna elterelése óta. III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Absztrakt kötete p. 115.
Hahn I., Seregélyes T., S. Csomós Á. 2006: A Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület botanikai értékei. Kiataibelia 11(1). p. 7.
Hahn I., Gergely A., Barabás S. 2006: Changes in vegetation of habitats since the diversion of the Danube. Danube Monitoring Conference Abstract p. 12.
Gergely A., Hahn I. (2006): A növényzet szukcessziója a Duna kiszáradt medrében (Szigetköz, 1994-2005). II. Magyar Tájökológiai Konferencia. Az előadások és a poszterek összefoglalói. p. 31.
Gergely, A., Hahn I. 2006: Eleven-year vegetation succession in an exposed Danube riverbed in the Szigetköz region, Hungary. p. ECCB 2006 Book of Abstracts p. 111.
Hahn I. 2006: A botanikai monitoring módszerének hatása a diverzitás értékére. XXVI. Biológus Vándorgyűlés előadásösszefoglalói. 7-12. MBT, Budapest ISBN 963-87343-0-2
Gergely A., Hahn I. (2006): A növényzet szukcessziója a Duna kiszáradt medrében 1994-2005 között. 7. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és poszterek összefoglalói. p. 67.
Hahn I., Gergely A., Barabás S. (2006): A szigetközi szárazföldi élőhelyek növényzetének változása a Duna elterelése óta. 7. Magyar Ökológus Kongresszus. Előadások és poszterek összefoglalói. p. 76.
Gergely, A., Hahn, I. (2006): Eleven-year vegetation succession in an exposed Danube riverbed in the Szigetköz region, Hungary. 1st European Congress of Conservation Biology. Book of Abstracts. p. 111. 22-26 August, 2006. Eger – Hungary
Hahn I. (2008): Növényismeret a felsőoktatásban. Kitaibelia 13/1. p. 162.

Hahn I, Gergely, A, Barabás S. 2010: Changes in the active floodplain vegetation of the Szigetköz. 19th International Workshop of European Vegetation Survey. Book of abstracts p. 100

Hahn I. (2012): Budakalász helyi jelentőségű védett területeinek botanikai értékei. Kitaibelia 17(1), p. 100.

Jassó J., Hahn I. (2012): A zsámbéki Nyakas-tető Szarmata vonulat déli nyúlványának botanikai értékei. Kitaibelia 17(1), p. 105.

Egyéb:


Hahn I. l981. A növénycönológia néhány mintavételi problémájának vizsgálata. egyetemi doktori értekezés, Budapest
Simon, T., Juhász-Nagy, P., Rajkai, K., Járai-Komlódi, M., Konecsni, I., Horánszky, A., Hahn, I., Szabó, M., Láng, E., Mázsa, K., Ravasz, K. & Márialigeti, K. (1985) Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszéke komplex ökológiai kutatásai. In: Tóth, K. (ed): Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban 1975-1984. (pp. 140-172).Hungexpo, Budapest
Hahn I. & Szabó, M. (1996) Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének botanikai kutatásai a KNP-ben. In: Tóth, K. (ed): 20 éves a Kiskunsági Nemzeti Park 1975-1995 (pp. 146-159). Kecskemét: Kiskusági Nemzeti Park Igazgatósága.
Altbäcker, V., Bilkó, Á., Hahn, I., Kertész, M. & Tóth, T. (1999) Plant-herbivore interactions: the Bugac Rabbit Project. In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay, Gy. & Barabás, S. (eds): Long Term Ecological Research in the Kiskunság, Hungary (pp. 52-53). Vácrátót: Institute of Ecology and Botany, H.A.S.
Bartha, S., Kertész, M., Kovács-Láng, E., Coffin, D. P., Gosz, J. R., Glenn, S., Collins, S. L., Rédei, T., Hochstrasser, T., Kröel-Dulay, Gy., Hahn, I., Ódor, P., Harris, W., Campetella, D., Kun, A., Ittzés, P. & Bokros, Sz. (1999) Cross-site comparison of grassland diversity. In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay, Gy. & Barabás, S. (eds): Long Term Ecological Research in the Kiskunság, Hungary (pp. 42-44). Vácrátót: Institute of Ecology and Botany, H.A.S.
Mészáros F., Hahn I. 1999: Szegényedő kincsestár: a Szigetköz változásai. Természetbúvár 54/4, p. 34-36